Mesafeli Sözleşme

Mesafeli Sözleşme

MADDE 1: TARAFLAR VE ÜRÜN/HİZMET(LER)

1.1 SATICI/wocomobilya.com.tr

Ünvanı : Woco Mobilya Tasarım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Adres : Yalı Mahallesi Bağlar Caddesi No:74 34873 Kartal-İstanbul

Telefon:

Faks :

web : www.wocomobilya.com.tr

e-posta: info@ wocomobilya.com.tr

1.2 ALICI:

ALICI, işbu Sözleşme ve ön bilgilendirme formunda özellikleri belirtilen ürünleri satın almıştır. Satın alınan ürün/hizmetin özellikleri ve kullanım koşulları www.wocomobilya.com.tr web sitesindeki mal/hizmet tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve işbu Sözleşme'nin ayrılmaz parçası sayılan ön bilgilendirme formunda belirtildiği gibidir.Tüm üyeler: www.wocomobilya.com.tr’ye üye olup ya da üye olmadan alışveriş yapan tüm alıcılar. (Bundan sonra alıcı olarak anılacaktır).

1.3 ÜRÜN (/HİZMET(LER) VE ÖZELLİKLERİ

MADDE 2: KONU

İşbu sözleşme'nin konusu; ALICI'nın Woco Mobilya Tasarım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait www.wocomobilya.com.tr web sitesinden elektronik ortamda satın aldığı, işbu Sözleşme'de ve ön bilgilendirme formunda bahsi geçen nitelikleri haiz, madde 1.3'de belirtilen, ürünlerin/hizmetlerin satışı ve ifası ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. ALICI, satışa konu ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli vs. satışa konu ürün ile ilgili tüm ön bilgiler konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda onayladığını ve sonrasında elektronik ortamda ürünü satın aldığını işbu Sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. Ön bilgilendirme formu ve ALICI adına gönderilecek ürünlerin/hizmetlerin ücretlerini içerir fatura işbu Sözleşme'nin ayrılmaz parçasıdır.

MADDE 3: SÖZLEŞME TARİHİ:

İşbu Sözleşme ALICI ve SATICI arasında, ALICI tarafından okunduğunun ve kabul edildiğinin beyan edildiği an web üzerinden akdedilmiş olup, bu andan itibaren hüküm ve sonuçlarını doğuracaktır. Sözleşme'nin bir nüshası alıcının mail adresine e-posta yoluyla gönderilmiştir.

MADDE 4: ÜRÜN/HİZMETİN TESLİMİ, İFA ŞEKLİ

Satın alınan ürünün/hizmetin, ALICI tarafından sipariş verilip, ödeme şeklinin belirlenmesinden ve kullanım koşullarının onaylanmasından sonra (bu koşullar seçilip kabul edilmeden ALICILAR işleme devam edememektedirler), söz konusu ürünün/hizmetin ALICI’nın belirttiği adrese, teslimi ile ifa edilir.

MADDE 5: ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

Ürün/hizmet(ler)in satışı ancak wocomobilya.com.tr kullanıcılarına yapılacaktır. wocomobilya.com.tr kullanıcısı olan ALICI, madde 1.3'de belirtilen satın almış olduğu ürün/leri ve/veya hizmet/leri satın almadan önce ürün/hizmet ile ilgili tüm ön bilgileri okuduğunu, anladığını ve kabul ettiğini beyan etmiştir. ALICI, söz konusu ürünleri/hizmetleri satın alarak ön bilgilendirme formunda belirtilen sınırlar ve şartlar kapsamında kullanım veya faydalanma hakkını elde etmiştir. ALICI(LAR) satın aldıkları ürünü, kapıda teslim alırken, kontrol ederek eksiksiz ve sorunsuz aldığını taahhüt ve beyan eder. Eksiksiz ve kusursuz teslim edilen ürünlerin elbette iadesi yine eksiksiz ve kusursuz olarak 7 gün (yedi iş günü) içerisinde mümkündür.

MADDE 6: wocomobilya.com.tr'nin BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

wocomobilya.com.tr, işbu Sözleşme konusu ürünün/hizmetin ön bilgilendirme formunda belirtilen niteliklere uygun olması ile sorumludur. wocomobilya.com.tr’nin, söz konusu ürünler/hizmetler ile ilgili yükümlülüklerinin yerine getirilmesini doğrudan engelleyen; doğal afetler, kanuni grev, genel salgın hastalık, savaş, kısmi veya genel seferberlik ilanı, ulaşım kazalarının, yazılımdan kaynaklanan sorunların meydana gelmesi veya ilgili tedarikçilerden alınan hizmetlerinde oluşan aksama ve benzeri mücbir sebep halleri hariç ürünlerin/hizmetlerin hizmet sürekliliğini sağlamakla yükümlüdür. Ürünün/hizmetin sunumunun wocomobilya.com.tr’nin kendisinden kaynaklanmayan bir sebep ile imkânsızlaşması halinde, sözleşmenin ifasının imkansız olduğunu ALICI'ya makul süre içinde bildirmek ve bu sürede hizmeti durdurmakla yükümlü olacaktır. wocomobilya.com.tr ayrıca söz konusu ürün veya hizmetler ile ilgili meydana gelecek değişiklikleri www.wocomobilya.com.tr resmi web sitesinde veya satış sırasında ALICI tarafından iletilen e-posta adresine veya belirlediği bir yöntem ile tüm ALICI'lara duyurmakla yükümlüdür.

wocomobilya.com.tr, ürün/hizmet(ler)in 7 gün 24 saat kesintisiz olarak sunulmasını ALICI'lara garanti etmemekte ve bu konuda herhangi bir hizmet ya da performans seviyesi taahhüdü vermemektedir. Ürün/hizmetin etkin biçimde kullanımı ve bu kullanımın tüm sonuçları ALICI'nın sorumluluğunda olup, ürün/hizmet(ler)in kendisinden beklenen sonuçlarının tam olmaması ya da eksik veya amaca uygun olmamasından ve bu sebeplerle ortaya çıkabilecek doğrudan veya dolaylı zararlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir. wocomobilya.com.tr, (a) ürün/hizmet(ler) ile sunulan herhangi bir kullanım hatası sonucunda maruz kalınan kayıp veya hasarlardan hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır. wocomobilya.com.tr, ürün/hizmet(ler) ile sunulan her türlü içerik üzerinde, tamamen kendi takdirinde olmak üzere, değişiklik yapma, uygun görmediği içeriği kaldırma ve/veya ekleme yetkilerine sahiptir.

MADDE 7: ÜRÜN/HİZMET BEDELİ VE FATURA ÖDEMELERİ

Madde 1.3'de belirtilen ALICI tarafından seçilen ürün/hizmet(lerin)bedelleri aşağıdaki gibidir:

ALICI’nın sipariş verdiği ürün, wocomobilya.com.tr sitesinde belirtilen tutardır. Alıcı, seçtiği ödeme şekline göre ayrıca ücretlendirilebilecektir. Kapıda Ödeme seçeneği ile ödeme yapmak istediğinde, kargo firmalarının belirlemiş olduğu ek masraf faturaya dahil edilecektir. Bu masraflar wocomobilya.com.tr sitesinde sipariş verilmeden önce, sipariş detaylarında açıkça gösterilmiştir. ALICI sipariş verdikten sonra yine sipariş detaylarında kargo masrafını açıkça görebilecektir. Alıcıya ulaştırılan ürünlerde, alıcı dağıtım elemanının verdiği faturada belirtilen tutar dışında hiçbir ek ücret ödemeyecektir.

Ürün/hizmet bedellerinde veya vergi oranlarında meydana gelen değişiklikler wocomobilya.com.tr tarafından ürün/hizmet fiyatlarına yansıtılacaktır. Bunlarla sınırlı kalmamak üzere wocomobilya.com.tr her zaman fiyatlarda değişiklik yapma hakkına sahiptir. Söz konusu değişiklikler www.wocomobilya.com.tr adresi aracılığıyla duyurulacaktır.

MADDE 8: CAYMA HAKKI

wocomobilya.com.tr’nin bu sözleşme konusu ürün ve hizmetleri, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik madde 7.4. (f) gereğince elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler kapsamındadır. Bu nedenle, işbu sözleşme Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmeliğin ALICI'nın hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin cayma hakkına ilişkin 7. maddesinin 1. fıkrası kapsamındadır. ALICI ürün/hizmeti 7 iş günü içerisinde iade şartlarında belirtilen koşullar sağlanmışsa iade edebilir. Alıcı cayma/iade durumunda aldığı ürünün iadesi ile ilgili gönderi masraflarını üstleneceğini kabul ve taahhüt eder.

MADDE 9: YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, (Merkez) Mahkemeleri yetkilidir. Ayrıca, ALICI, şikâyet ve itirazları konusundaki başvurularını, Bakanlıkça her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilecektir.

MADDE 10: YÜRÜRLÜK

İşbu Sözleşme anında ifa edilen hizmetleri kapsamaktadır. ALICI tarafından verilen sipariş “kullanım koşullarını kabul ediyorum” onay kutusu işaretlendiğinde işbu Sözleşmenin tüm koşulları ALICI tarafından kabul edilmiş sayılacak onay işlemi ile beraber yürürlüğe girecektir.

Sözleşmenin bir örneği ALICI tarafından belirtilen işbu Sözleşme'nin madde 1.2'sinde yer alan e-posta adresine ALICI tarafından muhafaza edilmek üzere otomatik olarak gönderilmiştir.